Στο κεφάλαιο «Τελική Θέση Βολής (Επιλογή – Οργάνωση)», παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιλογή της Τελικής Θέσης Βολής, ενώ στην συνέχεια αναλύεται μία προτεινόμενη μέθοδος οργάνωσης αυτής της θέσης, από την οποία ο Ελεύθερος Σκοπευτής (ΕΣ) σχεδόν θα ολοκληρώσει την αποστολή του.

Προεπισκόπηση 2 πρώτων σελίδων

Τελική Θέση Βολής (Επιλογή – Οργάνωση)

Μία εξίσου σημαντική επιλογή με την επιλογή δρομολογίου που θα πρέπει να κάνει ο ΕΣ, είναι και η επιλογή της Τελικής Θέσης Βολής (ΤΘΒ).

Αφού την προετοιμάσει και την επανδρώσει, θα πρέπει να τον κρατήσει αφανή ακόμα και μετά την εκτέλεση της τελικής του βολής, ώστε να του επιτρέψει και μία αποχώρηση χωρίς εμπλοκή με τις δυνάμεις του αντιπάλου.

Επιλογή Τελικής Θέσης Βολής (ΤΘΒ)

Ο ΕΣ αφού συγκεντρώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για τη θέση των πιθανών ΤΘΒ από τους διατιθέμενους χάρτες, αεροφωτογραφίες, πληροφορίες από φίλιες δυνάμεις στην περιοχή ή από δική του αναγνώριση εάν είναι δυνατόν, στη συνέχεια εξετάζει τους παρακάτω παράγοντες, ώστε να επιλέξει την ιδανικότερη ΤΘΒ:

 • Μέγιστο δυνατό πεδίο βολής και πεδίο παρατήρησης στόχων (να μπορεί να παρατηρήσει και να πυροβολήσει σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο).
  6ο Κεφάλαιο 5

  Οι αεροφωτογραφίες και οι φωτογραφίες του στόχου, θα αποτελέσουν την κύρια πηγή πληροφοριών του ΕΣ, για την επιλογή της ΤΘΒ

 • Μέγιστη δυνατή προστασία από την παρατήρηση του αντιπάλου.
 • Nα προσφέρει καλυμμένα δρομολόγια προσέγγισης και αποχώρησης.
 • Να μην βρίσκεται σε απόσταση κοντινότερη από τα 300 μέτρα από τον στόχο (η τιμή της απόστασης εξαρτάται και από τις δυνατότητες του όπλου του ΕΣ, το είδος του στόχου αλλά και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα).
 • Να παρεμβάλλεται ανάμεσα στην ΤΘΒ και τον στόχο κάποιο μεγάλο φυσικό εμπόδιο (μαντρότοιχος, ποτάμι, συρματόπλεγμα, κλπ).
 • Η θέση του ήλιου την στιγμή που εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί η βολή δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον ΕΣ.
 • Το σημαντικότερο όλων όμως είναι να μην επιλεγεί μία θέση η οποία είναι και για τον αντίπαλο προφανής ότι προσφέρεται για χρήση από ΕΣ.
6ο Κεφάλαιο 1

Ο ήλιος αντίθετα από ότι συμβαίνει στην φωτογραφία, στον χρόνο που εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί η βολή, θα πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον ΕΣ, ώστε να «τυφλώνει» το προσωπικό του αντιπάλου στην περιοχή του στόχου και να φωτίζει τον στόχο για τον ΕΣ.

Οργάνωση Τελικής Θέσης Βολής (ΤΘΒ)

Τις ΤΘΒ που ο ΕΣ θα επιλέξει, ανάλογα με τον χρόνο προετοιμασίας, το είδος του στόχου και της αποστολής μπορούμε να τις κατανείμουμε σε δύο κατηγορίες:

 • Τις Λεπτομερώς Κατασκευασμένες, στις οποίες ο ΕΣ, καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του για την κατασκευή τους και θα τον φιλοξενήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ημέρες έως εβδομάδες)
Έκτο Κεφάλαιο 3

Μία σχετικά απλή κατασκευή Θέσης Βολής ΕΣ

Κατεβάστε τις 2 πρώτες σελίδες του έκτου κεφαλαίου εδώ.

Φωτογραφίες