Στο κεφάλαιο «Βιβλιάριο Σκοπευτή – Χρήσιμοι Πίνακες», δίδονται συμβουλές – οδηγίες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το Βιβλιάριο Σκοπευτή και πως συμπληρώνεται, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται υποδείγματα από τις καρτέλες που μπορεί να περιέχει καθώς και μία σειρά από χρήσιμους για τον σκοπευτή πίνακες δεδομένων.

9ο Κεφάλαιο 6
Προεπισκόπηση 2 πρώτων σελίδων

Βιβλιάριο Σκοπευτή – Χρήσιμοι Πίνακες

Βιβλιάριο Σκοπευτή

Γενικά

Το βιβλιάριο του σκοπευτή περιλαμβάνει μία σειρά από καρτέλες με διάφορα δεδομένα. Συνήθως προτιμούνται καρτέλες από χαρτόνι για να παρουσιάζουν περισσότερη αντοχή κατά τη χρήση στο πεδίο βολής, αλλά πολλοί σκοπευτές χρησιμοποιούν και τέτοιες από απλό χαρτί. Ο σκοπευτής τις χρησιμοποιεί για να καταγράψει τα αποτελέσματα των βολών του, αλλά και όλα τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη βολίδα και το όπλο του. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν από μετεωρολογικά δεδομένα, μέχρι διακυμάνσεις στον χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του σκοπευτή. Ο σκοπευτής μπορεί να αναζητήσει όλες αυτές τις καταγεγραμμένες πληροφορίες για να καταλάβει τη συμπεριφορά του όπλου του, την επίδραση των καιρικών συνθηκών και την απόδοση του μία συγκεκριμένη ημέρα.

9ο Κεφάλαιο 8

Ο σκοπευτής χρησιμοποιεί σημεία του όπλου που μπορεί να φέρει εύκολα τη ματιά του για να τοποθετήσει κομμάτια από τους πίνακες που εκτιμά ότι θα χρειαστεί

Συμπλήρωση του Βιβλιαρίου

Ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα που πρέπει να καταγράφει πάντοτε είναι το αποτέλεσμα της πρώτης του βολής, για κάθε ημέρα στο πεδίο βολής, όταν η κάνη του είναι ακόμα κρύα. Αυτή η βολή πρέπει να γίνεται κάθε φορά σε στόχο στην απόσταση των 200 μέτρων.

9ο Κεφάλαιο 6

Ο σκοπευτής βοηθιέται από τον παρατηρητή στην συμπλήρωση της καρτέλας του. Προσέξτε στο κάτω αριστερό μέρος της καρτέλας, με την ένδειξη CALL, όπου είναι η εκτίμηση του σκοπευτή για το που είδε για τελευταία φορά το κέντρο του σταυρονήματος, πριν την πυροδότηση.

Στη συνέχεια όταν η κάνη ζεσταθεί, οι βολίδες παρουσιάζουν συνήθως μία συγκέντρωση 1 ή 2 μΟΑ από το σημείο προσπτώσεως της πρώτης βολίδας στον στόχο. Στο παραπάνω σχήμα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα από τη συμπλήρωση της βασικής καρτέλας βολών της Αμερικανικής Σχολής Ελευθέρων Σκοπευτών των Ειδικών ∆υνάμεων (SOTIC).

Ο βασικός λόγος για τον οποίο το βιβλιάριο πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε βολή και να ενημερώνεται συνέχεια με επιμέλεια και συνέπεια, είναι για να μπορεί ο σκοπευτής να τοποθετήσει σωστά τα αρχικά στοιχεία (ρύθμιση των κομβίων κατά το ύψος και κατά διεύθυνση της διόπτρας) σε οποιαδήποτε απόσταση και οποιεσδήποτε συνθήκες. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στον σκοπευτή να αναλύσει και να συγκρίνει τις βολές του, αλλά και να καταλάβει το λόγο στον οποίο οφείλονται διαφορετικές επιδόσεις του σε όμοιες βολές.

Ακόμα και οι καλύτεροι σκοπευτές θα αδυνατούσαν να συγκεντρώνουν τις βολίδες τους στο κέντρο του εκάστοτε στόχου, εάν δεν γνώριζαν τις διακυμάνσεις στην απόδοση τους και το πώς επηρεάζουν οι διάφοροι παράγοντες τις βολές τους.

Στις καρτέλες του ο σκοπευτής θα πρέπει να συμπληρώνει τα παρακάτω στοιχεία :

  • Πριν την βολή: Απόσταση από τον στόχο, ημερομηνία, πυρομαχικό, φωτισμός (κατεύθυνση, ένταση), αντικατοπτρισμός, θερμοκρασία, άνεμος (κατεύθυνση, ένταση) και ώρα βολής.
  • Κατά την βολή: Τα κλικ που τοποθετεί στα κομβία κατά το ύψος και κατά διεύθυνση ρύθμισης της διόπτρας, την θέση της κάθε βολίδας στον στόχο, όλες τις διορθώσει λόγω μετεωρολογικών ή άλλων επιδράσεων, τις σκοπεύσεις εκτός προηγούμενου ΣΣ, τους «οδηγούς» για κινητούς στόχους και την ανακοίνωση του τελευταίου ΣΣ πριν την πυροδότηση.
  • Μετά την βολή: Σχόλια για την συμπεριφορά του όπλου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελέστηκαν οι βολές, η ποιότητα της θέσης βολής.

Κατεβάστε τις 2 πρώτες σελίδες του πρώτου κεφαλαίου εδώ.

Φωτογραφίες