Στο κεφάλαιο «Προσέγγιση του Στόχου», ξεκινάμε την μελέτη των ενεργειών του Ελεύθερου Σκοπευτή (ΕΣ) από τακτική άποψη. Έτσι αναλύεται με πολλές και πολύ κατατοπιστικές φωτογραφίες η παραλλαγή (καμουφλάζ), η οποία αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία ενός αποτελεσματικού ΕΣ, οι τρόποι μετακίνησης του, ένας προτεινόμενος τρόπος κατασκευής Ghillie suit, καθώς και διάφορα σημεία για τα οποία πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή ο ΕΣ, κατά την προσέγγιση του προς τον στόχο.

Προεπισκόπηση 2 πρώτων σελίδων

Προσέγγιση του στόχου

Ο σκοπευτής ταυτόχρονα με τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του στη βολή θα πρέπει να εκπαιδεύεται και στις άλλες ικανότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να προσεγγίσει τον στόχο του στην καλύτερη απόσταση, χωρίς να αποκαλυφθεί και στη λήψη της καλύτερης δυνατής θέσης βολής, ώστε να σιγουρέψει μία αποτελεσματική βολή και μία αφανή αποχώρηση από την περιοχή του στόχου. Οι ικανότητες αυτές είναι:

Παραλλάγη

Η παραλλαγή ή αλλιώς «καμουφλάζ» είναι ένα από τα βασικά όπλα του ΕΣ, αφού αυτό μπορεί να τον διατηρήσει ζωντανό κατά την προσέγγισή του. Έτσι ο ΕΣ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σχολαστικός και επιμελής με ό,τι αφορά την εξαπάτηση του αντιπάλου του σε αυτόν τον τομέα.

5ο Κεφάλαιο 8

Ο ΕΣ πρωτίστως θα προσπαθήσει να μην εκτεθεί καθόλου στην παρατήρηση του αντιπάλου του, προσεγγίζοντας από κρυφά και ασφαλή δρομολόγια. μπορεί όμως σε οποιαδήποτε στιγμή της προσέγγισής του να βρεθεί απέναντι από τον αντίπαλο του σε πολύ μικρές αποστάσεις και το μόνο μέσο που έχει για να παραμείνει αόρατος και να συνεχίσει την προσέγγισή του είναι το να πετύχει να ταυτίζεται με τα χρώματα και τα σχήματα του περιβάλλοντος (φυσικού ή τεχνητού) και η ακινησία του.

5ο Κεφάλαιο 16

Παραλλαγή ομάδος ΕΣ, στην τελική θέση βολής

Ο ΕΣ λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσει για την παραλλαγή όλου του υλικού που φέρει και όλης της εμφάνισής του (στολή, πρόσωπο, σχήμα, κλπ) η οποία πάντοτε θα πρέπει να προσαρμόζεται στα χρώματα του περιβάλλοντος ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που ενεργεί.

5ο Κεφάλαιο 17

Διαφορετικοί τρόποι παραλλαγής σε διαφορετικά είδη βλάστησης και γεωλογικά τοπία.

Για να καταφέρει να μην γίνει αντιληπτός θα πρέπει να ακολουθεί τις αλλαγές στη βλάστηση στο έδαφος, να εκμεταλλεύεται τα σκοτεινά σημεία στη βλάστηση και γενικά ό,τι μπορεί να του προσφέρει προστασία από την παρατήρηση. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει είναι οι παρακάτω:

  • Ταύτιση με το περιβάλλον: Ο ΕΣ χρησιμοποιεί υλικά από την περιβάλλουσα βλάστηση ή χώρο για να ταυτιστεί με αυτήν. Ένας είδος που θα τον βοηθήσει σε αυτό είναι το ghillie suit, ως βάση για προσαρμογή πάνω της υλικού παραλλαγής και για «σπάσιμο» του σχήματος του ανθρώπινου σώματος. Ο ΕΣ, θα πρέπει να φροντίσει ακόμα και όταν είναι κάτω από την άμεση παρατήρηση από τα οπτικά μέσα του αντιπάλου, να μην φανερώνεται η παρουσία του.

Κατεβάστε τις 2 πρώτες σελίδες του πέμπτου κεφαλαίου εδώ.