Στο κεφάλαιο «Τελική Θέση Βολής (Ενέργειες)», περιγράφονται οι διαδικασίες της παρατήρησης, της εκτίμησης απόστασης, του συντονισμού σκοπευτή – παρατηρητή και της εκτέλεσης της βολής. Για κάθε μία από αυτές παρουσιάζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία αλλά και εναλλακτικές μέθοδοι, ώστε ο αναγνώστης να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται μία προτεινόμενη αλληλουχία ενεργειών στην Τελική Θέση Βολής του σκοπευτή και του παρατηρητή (για τον κάθε ένα ξεχωριστά).

Προεπισκόπιση 2 πρώτων σελίδων

Τελική Θέση Βολής (Ενέργειες)

Αφού ο ΕΣ καταλάβει την ΤΘΒ μαζί με τον παρατηρητή, του απομένουν πια ελάχιστες αλλά πολύ σημαντικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελέσει από αυτή τη θέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι ο ΕΣ θα πρέπει:

  • Να παρατηρήσει την περιοχή του στόχου.
  • Να εκτιμήσει με όση το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την απόσταση της ΤΘΒ από τον στόχο.
  • Να συντονιστεί απόλυτα με τον παρατηρητή του (ο ένας να ξέρει τι περιμένει να ακούσει από τον άλλο, με τι σειρά θα γίνουν όλες οι ενέργειες, κατανομή καθηκόντων μεταξύ τους).
  • Να εκτελέσει την βολή του.

Παρατήρηση της Περιοχής του Στόχου

Ο ΕΣ, αφού εγκατασταθεί στην περιοχή του στόχου μαζί με τον παρατηρητή, η πρώτη ενέργεια τους μετά τη συμπλήρωση του καμουφλάζ, είναι η λεπτομερής παρατήρηση όλης της περιοχής μπροστά από τη θέση τους μέχρι τον στόχο. Εντοπίζουν όλους τους πιθανούς στόχους καθώς και τους πιθανούς κινδύνους για αποκάλυψη της θέσης τους.

7ο Κεφάλαιο 1

Η λεπτομερής παρατήρηση της περιοχής από την ΤΘΒ μέχρι τον στόχο είναι το πρώτο μέλημα των ΕΣ μετά την εγκατάσταση τους στην ΤΘΒ

Η ομάδα ξεκινάει με ένα γρήγορο ψάξιμο αρχικά για εντοπισμό πιθανών θέσεων του αντιπάλου με προσωπικό που θα αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για την αποστολή της και στη συνέχεια ακολουθεί ένα λεπτομερές ψάξιμο όλης της περιοχής με ακριβή διευκρίνιση όλων των σημείων και στόχων.

Κατά το γρήγορο ψάξιμο και οι δύο άνδρες αρχικά ψάχνουν με γυμνά μάτια για περίπου 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια με τα οπτικά μέσα που έχουν, για 1 με 2 λεπτά. Το ψάξιμο των πιθανών στόχων ξεκινά από τους κοντινότερους προς τους μακρύτερους.

Έβδομο Κεφάλαιο 1

Γρήγορο ψάξιμο για εντοπισμό πιθανών κινδύνων κοντά στην ΤΘΒ

Οι παρατηρητές δεν εκτελούν λεπτομερή παρατήρηση μέτρο-μέτρο της περιοχής, αλλά εστιάζουν την παρατήρησή τους σε κάθε αντικείμενο και κρατούν πάνω του τη ματιά τους για 5-10 δευτερόλεπτα. Έχοντας εστιάσει έτσι στο κέντρο του αντικειμένου, οποιαδήποτε κίνηση γίνει περιφερειακά αυτού θα γίνει αμέσως αντιληπτή από τους παρατηρητές.

Στη συνέχεια το ζεύγος ΕΣ, θα ξεκινήσει να «σκανάρει» την περιοχή διαβάζοντας προσεχτικά κάθε λεπτομέρεια. Το «σκανάρισμα» αυτό γίνεται
σε λωρίδες πλάτους 50 μέτρων, οι οποίες η μία επικαλύπτει την άλλη κατά 10 μέτρα.

Οι ΕΣ επαναλαμβάνουν πολλές φορές και τις δύο μεθόδους, ώστε να αρχίσουν να απομνημονεύουν την περιοχή ενώ εντοπίζουν στόχους και πιθανούς κινδύνους.

Αφού ελεγχθεί η περιοχή, ένα λεπτομερές «σκανάρισμα» θα πρέπει να γίνεται κάθε 15 λεπτά από έναν από τους δύο άνδρες, ενώ γρήγορα σκαναρίσματα θα πρέπει να γίνονται σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα. Οι δύο άνδρες πλέον δεν παρατηρούν ταυτόχρονα, αλλά εναλλάσσονται στα καθήκοντα του παρατηρητή ανά 30 με 40 λεπτά.

Κατεβάστε τις 2 πρώτες σελίδες του έβδομου κεφαλαίου εδώ.

Φωτογραφίες